wtorek, czerwiec 25, 2024
  • tap7.jpg
  • tap8.jpg
  • tap10.jpg
  • tapety_201.jpg
  • tapety_203.jpg
  • tapety_204.jpg
  • tapety_205.jpg
  • tapety_206.jpg
  • tapety_207.jpg
  • tapety_208.jpg

Rada Mieszkanek

 

Rada Mieszkanek w DPS w Stróżach wybrana na zebraniu w dniu 26.09.2019r.

Kadencja Rady Mieszkanek IX/2019 – IX/2023 – 4 lata

 

1. Pani Bogumiła Słowik  -  Przewodnicząca

2. Pani Ludwika Ślęczek   - Zastępca Przewodniczącego

3. Pani Zofia Kawończyk    -   Członek

4. Pani Beata Czochara       -   Członek

5. Pani Jolanta Gondek               -  Członek

6. Pani Barbara Janik          -  CzłonekDo zadań Rady Mieszkanek należy:

1. Pomoc Dyrektorowi w kształtowaniu właściwych stosunków między personelem, a mieszkankami w tworzeniu warunków sprzyjających dobremu współżyciu mieszkańców.

2. Zgłaszanie wniosków i współpraca w sprawach:

-  zaspokajania potrzeb kulturalnych i bytowych, organizowanie w szerokim zakresie terapii zajęciowej, kontaktu z organizacjami itp.

-  organizowanie opieki nad mieszkańcami w razie ich dłuższego pobytu w szpitalu, odwiedzanie chorych, organizowanie i udzielanie pomocy tym mieszkankom,

   których stan zdrowia uległ pogorszeniu.

3. Współpraca z Dyrektorem w opiece nad mieniem, czuwanie nad właściwym korzystaniem z wszelkich urządzeń ogólnodostępnych, dbałość o czystość i estetykę.