wtorek, czerwiec 25, 2024

MODUL 2 - BEZPIECZNY DOM POWER

 resized 650x82 ue

 

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa: Pakiet społeczny. Bezpieczny Dom – Moduł II wsparcie kadry małopolskich domów pomocy społecznej”

Dom Pomocy Społecznej w Stróżach współrealizuje projekt grantowy pn.  „BEZPIECZNY DOM - WSPARCIE DLA KADRY MAŁOPOLSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19” , realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego, tj. osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby personelu domów pomocy społecznej.

Planowane efekty:

  1. Objęcie wsparciem w postaci nagród za okres 3 miesięcy 50 pracowników.
  2. Wykonanie testów – wymazów PCR  dotyczących zakażenia wirusem SARS CoV - 2 dla 71 pracowników.
  3. Podniesienie  bezpieczeństwa pracy personelu i  dla mieszkańców.
  4. Większa motywacja do pracy w sytuacji zagrożenia zakażeniem.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 254 277,30 zł