wtorek, czerwiec 25, 2024

Projekty

Od roku 2016  Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne pt.”Akademia dla Aktywnych w gminie Zakliczyn” w ramach zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez utworzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy”.

„Akademia dla Aktywnych” - to inicjatywa służąca integracji międzypokoleniowej. Podczas cotygodniowych zajęć  prowadzone są warsztaty tematyczne i spotkania towarzyskie. Udział w spotkaniach stwarza mieszkańcom możliwość wyjścia z domu, zdobycia nowych umiejętności, wymiany doświadczeń, wspólnego gotowania, gier towarzyskich, spotkania z grupą znajomych i przyjaciół przy kawie lub herbacie. W programie przewidziana są również porady zdrowotne i dietetyczne, spacery po okolicy, jednodniowa wycieczka i wiele atrakcji.

AdA

Remiza Stroze 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2017 Stowarzyszenie realizowało projekt pt.”Seniorzy z Perspektywą” w ramach zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusze Inicjatyw Obywatelskich.

Seniorzy z perspektywą” – projekt skierowany był do osób 60 + podczas  którego uczestnicy mieli możliwość poznania siebie i odnalezienia się w grupie rówieśniczej. Podczas zajęć Seniorzy 60+ zdobyli wiedzę dotyczącą m.in. zdrowia psychicznego, aktywności intelektualnej, integracji społecznej osób starszych i chorych. W ramach imprez integracyjnych międzypokoleniowych uczestnicy wykazywali się umiejętnościami organizacyjnymi i promocyjnymi idei projektu. Sami przygotowywali zaproszenia, informowali społeczność o podjętych przedsięwzięciach, komponowali menu.  Dzięki podejmowanym działaniom beneficjenci wzmacniali poczucie własnej skuteczności, czuli , że są zdolni do tego, aby „stawić czoła” wydarzeniom jakie kieruje przed nimi otaczająca rzeczywistość. Mieli świadomość, że mogą zmienić na lepsze nie tylko swoje życie , ale na swoim przykładzie zachęcić innych do zmian.

Grill seniorzy stow 05

Grill dzierzaniny 05