wtorek, czerwiec 25, 2024
  • tap7.jpg
  • tap8.jpg
  • tap10.jpg
  • tapety_201.jpg
  • tapety_203.jpg
  • tapety_204.jpg
  • tapety_205.jpg
  • tapety_206.jpg
  • tapety_207.jpg
  • tapety_208.jpg

Rehabilitacja ( habilitas – sprawny, zręczny , Re – na nowo ) – czyli przywracanie sprawności.

Rehabilitacja psychiczna jest formą działalności wobec niepełnosprawnego, która dotyczy najbardziej subtelnych i często głęboko intymnych obszarów jego życia.
Proces przywracania choremu sprawności psychofizycznej odbywa się przez stosowanie określonych sposobów postępowania rehabilitacyjnego, ale zawsze winien odbywać się przy pełnym udziale osoby chorej, z uwzględnieniem jej nastawienia wobec siebie i choroby, jej zaangażowania w ten proces i z odniesieniem do jej indywidualnych dyspozycji psychicznych i fizycznych.

Cele rehabilitacji i jej kompleksowość
Celem rehabilitacji jest wyposażenie chorego z zaburzeniami psychicznymi w umiejętności fizyczne, intelektualne i emocjonalne potrzebne do życia, uczenia się i pracy w społeczności, przy możliwie najmniejszym wsparciu ze strony osób i instytucji zawodowo zajmujących się pomaganiem.

Obecnie oczekuje się, aby kompleksowe oddziaływania rehabilitacyjne obejmowały najważniejsze problemy pacjenta.

Wymaga to zwykle opracowania indywidualnego programu dla każdego chorego przy uwzględnieniu zasady optymalnej stymulacji, gdyż przyczyną nawrotu psychozy, będącej reakcją na nadmierny stres, jest obniżony u większości chorych próg możliwości adaptacyjnych.

Nagłe zmiany, nawet korzystne, ale stawiające przed pacjentem zbyt wysokie wymagania, zamiast stymulować, powodują apatię, postawę rezygnacyjną, a nawet odmowę udziału w dalszej rehabilitacji.

Takie wycofanie jest często sposobem radzenia sobie z trudną sytuacją. Z kolei niedostateczna stymulacja wywołuje lub nasila objawy apatii, rezygnacji, utraty nadziei i może być źródłem depresji rehabilitacyjnej.

W naszym domu świadczone są usługi z zakresu fizjoterapii dostosowane do możliwości fizycznych i zdrowotnych naszych mieszkańców.
Prowadzona jest rehabilitacja lecznicza, indywidualna i grupowa oraz profilaktyka zdrowotna. Posiadamy salę rehabilitacyjną wyposażoną w UGUL, stoły do ćwiczeń manualnych, rotory do kończyn górnych i dolnych, rower stacjonarny, materace, piłki, ciężarki itp. W  zależności  od wskazań zdrowotnych wykonywane są zabiegi.

Metody rehabilitacji
Ćwiczenia stosowane na sali kinezyterapeutycznej:
- ćwiczenia bierne , ćwiczenia czynno – bierne, ćwiczenia samowspomagane
- ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia czynne wolne z oporem
- ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia w odciążeniu z obciążeniem
- ćwiczenia izometryczne
- ćwiczenia oddechowe
- ćwiczenia ogólno usprawniające
- ćwiczenia indywidualne
- ćwiczenia korekcyjne
- ćwiczenia przy łóżku chorego
- gimnastyka poranna
- gimnastyka na świeżym powietrzu
- Nordic Walking – marsz ze specjalnie do tego przystosowanymi kijkami

Corocznie organizowane są  turnusy rehabilitacyjne do ciekawych turystycznych miejscowości. Mieszkańcy chętnie biorą udział w zajęciach i imprezach o charakterze rekreacyjno-sportowym.