wtorek, czerwiec 25, 2024
  • tap7.jpg
  • tap8.jpg
  • tap10.jpg
  • tapety_201.jpg
  • tapety_203.jpg
  • tapety_204.jpg
  • tapety_205.jpg
  • tapety_206.jpg
  • tapety_207.jpg
  • tapety_208.jpg

 Historia naszego Domu

 

Nasza placówka składa się z dwóch budynków mieszkalnych. Pierwszy z nich to zabytkowy dwór z przełomu XVIII i XIX wieku. W latach od 1914 do 1947 roku właścicielami dworu była rodzina Dunikowskich.Mieszkał tu Stefan Dunikowski wraz ze swoją żona Marią z Trzecieskich oraz dwoma córkami: Ireną i Anną. Stefan Dunikowski był oficerem WP, został rozstrzelany w Katyniu w 1941r.Dwór w czasie swojej świetności był miejscem, w którym często przebywał Jacek Malczewski tworząc szkice i obrazy, a 18 lipca 1929 roku (jak wynika z wpisu w kronice rodzinnej) gościł we dworze trzeci Prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki. W 1947 roku na mocy dekretu o reformie rolnej wydanego przez PKWN, dwór został odebrany rodzinie Dunikowskich i przekazany Wydziałowi Oświaty Rolniczej w Krakowie. Utworzono tu szkołę rolniczą, ale z powodu niskiej frekfencji została zlikwidowana. W 1951 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, Wydział Opieki Społecznej przejął dwór wraz z parkiem na cele opieki społecznej. Otwarto Dom Opieki dla Dorosłych Kobiet na 100 miejsc. W 1953 roku Dom przekształcono – używając ówczesnego nazewnictwa - na Zakład Specjalny dla Umysłowo Niedorozwiniętych Kobiet zdolnych do pracy. W latach 1953 – 1955 Zakład posiadał 80 miejsc.

 

W 1956 roku po remoncie budynku zwanego „czworakiem”, który wchodził w skład majątku dworskiego, zwiększono ilość miejsc dla 110 osób. W 1958 roku wygospodarowano miejsca dla dodatkowych 10 osób. Od początku działalności Zakładu opiekę nad mieszkankami, oprócz personelu świeckiego, sprawowały Siostry Zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek. Siostry pracowały w Domu do 1987 roku. Około 1971 roku została zmieniona nazwa placówki ze Zakładu Specjalnego dla Umysłowo Niedorozwiniętych Kobiet na Państwowy Dom Pomocy Społecznej w Stróżach. Przy Domu od początku jego istnienia do 2000 roku funkcjonowało Gospodarstwo Pomocnicze, które wspomagało działalność placówki. W 1982 roku została utworzona filia Domu w Roztoce. Mieszkało tam 60 mieszkanek, natomiast zlikwidowane zostały miejsca we wspomnianym „czworaku” ze względu na zły stan budynku. Również w 1982 roku została podjęta decyzja o budowie nowego budynku w bezpośrednim położeniu dworu oraz remoncie samego dworu. Na czas tych inwestycji mieszkanki zostały przeniesione i zakwaterowane w blokach przyszpitalnych w Tarnowie. W 1987 roku mieszkanki wróciły do Stróż do nowych, odremontowanych budynków.

 

Ówczesny standard mieszkalny i socjalno-bytowy daleko odbiegał od obecnych wymogów,które wprowadziło Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Sale były wieloosobowe, brakowało windy, ilość punktów sanitarnych (łazienki i WC) była nieodpowiednia, brakowało podjazdów dla osób niepełnosprawnych, itp. Dlatego od momentu wprowadzenia w/w przepisów rozpoczęto kolejne prace nad dostosowaniem placówki do określonego standardu.

Uwieńczeniem tych starań było otrzymanie w dniu 30 listopada 2010 roku postanowienia Wojewody Małopolskiego o całkowitym zezwoleniu na prowadzenie działalności. Mimo osiągniętego standardu, nasz Dom ciągle się rozwija, aby stwarzać jak najlepsze warunki dla przybywających tutaj mieszkańców. Staramy się, aby każdy czuł się w naszym Domu jak najlepiej, tworząc atmosferę ciepła domowego, jednocześnie mając na uwadze zabezpieczanie określonych potrzeb poszczególnych mieszkańców.