wtorek, czerwiec 25, 2024
 • wtz3_0.jpg
 • wtz3_1.jpg
 • wtz3_2.jpg
 • wtz3_3.jpg
 • wtz3_4.jpg
 • wtz3_5.jpg
 • wtz3_6.jpg
 • wtz3_7.jpg
 • wtz3_8.jpg
 • wtz3_9.jpg
 • wtz3_10.jpg

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach

powstało w  2004 roku z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, których celem było wspieranie rozwoju tej placówki. Głównymi zadaniami Stowarzyszenia wynikającymi ze statutu organizacji jest między innymi :

1) dbałość o interesy wszystkich osób niepełnosprawnych, w szczególności mieszkających w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach oraz na terenie gminy Zakliczyn, ich rodzin i opiekunów
2) działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3) wspieranie rozwoju fizycznego i osobowego osób niepełnosprawnych oraz promowanie ich osiągnięć
4) umożliwianie aktywnego i godnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
5) organizowanie imprez kulturalnych, happeningów, konferencji
6) współudział w inicjowaniu przedsięwzięć wspomagających w rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Stróżach

Zarząd Stowarzyszenia:Logo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach

Prezes – Pani Danuta Majewska
Zastępca prezesa – Pani Małgorzata Chrobak
Skarbnik – Pani Maria Witek
Sekretarz – Pani Ewelina Mrzygłód
Członek zarządu – Pani Dorota Nadolnik

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach od 21 listopada 2008 roku jest członkiem Samarytyńskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (SFOP) w Zakliczynie, która należy do międzynarodowego związku europejskich organizacji samarytańskich SAINT – Samaritan International (www.samaritan.info) Do związku tego nalężą organizacje samarytańskie z : Niemiec, Austrii, Danii, Francji, Czech, Słowacji, Włoch, Litwy, Norwegii, Węgier, Polski, Łotwy i Ukrainy.

Ponadto nasze Stowarzyszenie współpracuje z Bankiem Żywności w Krakowie.
Naszą działalność wspierają liczni sponsorzy, którym zawsze jesteśmy wdzięczni za zrozumienie i pomoc. Jeżeli chcesz dołączyć do tego zacnego grona to poniżej podajemy numer konta Stowarzyszenia  Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Tarnowie ul. Wałowa 10 nr : 06 1240 5194 1111 0010 6868 1677