wtorek, czerwiec 25, 2024

Zapewnienie bezpieczenstwa i opieki pacjentom oraz bezpieczenstwa personelowi zakladow opiekunczo - leczniczych, domow pomocy spolecznej, zakladow pielegnacyjno - opiekunczych i hospicjow na czas COVID-19

 

 resized 650x82 ue

 

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Dom Pomocy Społecznej w Stróżach współrealizuje projekt pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Projekt ten realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest  ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Środki finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.

Dofinansowanie projektu: 39 153,76 zł.