BanerSDS

wtorek, czerwiec 25, 2024

Poradnictwa Indywidualnego

Zajęcia z psychologiem odbywają się w zależności od potrzeby, indywidualnie lub grupowo. Zadaniem psychologa jest w pierwszej kolejności zbudowanie pozytywnego kontaktu terapeutycznego z podopiecznym oraz szeroko pojmowana diagnostyka mająca na celu poznanie indywidualnych możliwości, predyspozycji, zainteresowań podopiecznego oraz zakresu wymaganej pomocy czy wsparcia.

Podczas spotkań z psychologiem uczestnicy zajęć uczą się poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym – poprzez treningi umiejętności społecznych, interpersonalnych, komunikacyjnych, treningu rozwiązywania sytuacji trudnych i radzenia sobie ze stresem, rozwijaniu umiejętności z zakresu inteligencji, w tym inteligencji emocjonalnej. Podopieczni otrzymują wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych, uczą się przeciwdziałać i  rozwiązywać pozytywnie konflikty. Rozmowy z psychologiem dotyczą zarówno poważnych trudności życiowych, problemów codziennych, jak i  radosnych chwil zaistniałych w ich życiu. Podstawą każdej rozmowy jest dyskrecja i zaufanie.

Uczestnicy otrzymują  pomoc  w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiu dokumentów, są informowani o prawach i uprawnieniach. Dom współpracuje z rodzinami i opiekunami uczestników.