BanerSDS

wtorek, czerwiec 25, 2024

Pracownie

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach biorą udział w zajęciach i treningach, których celem jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej oraz integracja społeczna. Rodzaj i zakres zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników. Dla każdego uczestnika opracowany jest indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego. Proponowany plan postępowania wspierająco- aktywizującego ma pomagać uczestnikom w rozwoju możliwie najwyższego stopnia ich autonomii oraz wspierać ich środowisko rodzinne. Postępowania wspierająco- aktywizujące realizowane przez Dom odbywają się w następujących pracowniach:


- pracownia kulinarna;
- pracownia terapii zajęciowej;
- pracownia rehabilitacji ruchowej;
- pracownia poradnictwa indywidualnego;
- pracownia komputerowa;
- pracownia umiejętności społecznych.