czwartek, lipiec 25, 2024

1. PRACOWNIA FOTOGRAFICZNO - INFORMATYCZNA

W ramach realizowanych działaniach uczestnicy uczą się podstaw obsługi komputera, korzystania z urządzeń biurowych. Poznają pakiet MS Office, przepisują i edytują teksty w programie Word, wykonują obliczenia w programie Excel, tworzą prezentacje multimedialne w programie Power Point. Nabywają umiejętności obsługi programów graficznych do obróbki zdjęć. Podczas wyjazdów, spacerów, imprez integracyjnych pod kierownictwem instruktora wykonują zdjęcia, korzystając z różnych technik fotograficznych.

foto inf

 

2. PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Pracownia ta kształtuje u podopiecznych umiejętności kulinarne. Po za codzienną obsługą jadalni w WTZ co wiąże się z przygotowywaniem jadalni do śniadania, nakrywaniem do stołu i myciem naczyń uczą się również zasad savoir – vivo czyli zachowania się przy stole. W czasie zajęć uczestnicy uczą się wstępnej obróbki produktów np:(mycie, krojenie, krojenie warzyw i owoców). Poznają sposoby parzenia kawy i herbaty, sporządzania prostych dań, dokonywanie zakupów oraz korzystanie z przepisów kulinarnych. Nabywają i utrwalają umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD: (zmywarka, mikrofala, mikser, piekarnik, czajnik elektryczny, warnik, toster, frytkownica, gofrownica). Wszystkie te czynności ukierunkowane są pod kątem przyszłej niezależności w sferze codziennego funkcjonowania. Zdobywanie umiejętności wykorzystywane są w życiu codziennym, dając uczestnikom poczucie własnej wartości i przydatności społecznej, a także stwarzają szansę na podjęcie pracy w charakterze pomocy kuchennej w punktach gastronomicznych.

    

 

3. PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Pracownia rękodzieła artystycznego daje duże spektrum wyrazu artystycznego. Zajęcia mają na celu usprawniać manualnie, ćwiczyć dokładność, precyzje, oraz uczyć oszczędności w gospodarowaniu materiałem. Uczestnicy w pracowni rękodzieła artystycznego mają możliwość pokazania siebie i wyrażania emocji za pomocą różnych technik plastycznych. Uczą się również umiejętności pracy w grupie oraz wyrabiają sobie smak artystyczny. Prace wykonywane przez uczestników warsztatu zdobią pomieszczenia WTZ, są one również wystawiane na kiermaszach, a niekiedy stają się miłym upominkiem. Wykonywane przez uczestników przedmioty dają poczucie przydatności ich pracy, co staje się motorem do podejmowania dalszych działań. 

 

 

4. PRACOWNIA TEATRALNO - ARTYSTYCZNA

Celem pracowni teatralno-artystycznej jest rozwój umiejętności kreatywnego myślenia, wrażliwości i poczucia piękna a także wyobraźni artystycznej.  W pracowni prowadzone są różnego rodzaju ćwiczenia rozwijające talenty aktorskie. Poprzez zajęcia teatralne uczestnicy mogą wyrażać emocje, uczyć się komunikatywności i przełamywania swoich barier, podnoszą poczucie własnej wartości oraz aktywizują się w sferze ruchowej. Wszystkiego wykorzystane formy kontaktu uczestników sztuką tj. muzyką i teatrem pozwalają im na możliwość rozwijania ukrytych możliwości i zdolności twórczych. Zajęcia te kształcą koncentrację i podzielność uwagi, kształtują umiejętność słuchania i obcowania z różnymi dziedzinami sztuki. Odgrywając różne role zdobywają wiedzę o sobie oraz rozwijają wyobraźnię. Program pracowni uczy wzajemnej tolerancji, akceptacji siebie i innych, umiejętności wzajemnej współpracy w grupie oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

   

 

5. PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH i AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Celem działania pracowni jest rozwijanie zaradności życiowej i samodzielności, ukształtowanie właściwych form zachowań społecznych, podniesienie kompetencji społecznych i zachęcanie do integracji społecznej. Do podstawowych zadań pracowni należy przygotowanie uczestników do wejścia na otwarty rynek pracy. Uczestnicy zdobywają wiedzę o zasadach funkcjonowania świata i rynku pracy, poprzez zajęcia o charakterze edukacyjnym. W tym zakresie zdobywają informacje dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych tj. CV, list motywacyjny, poznają różne metody/techniki poszukiwania pracy oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Nabywają umiejętności autoprezentacji, nabierają pewności siebie i uczą się pracy zespołowej. Zdobywają wiedzę dotyczącą praw i obowiązków osób z niepełnosprawnością

              47577116 821578411535155 1017608985148129280 n 37177626 1029359950571903 1327633889375551488 n

 

6. REHABILITACJA


  Zajęcia z rehabilitacji ruchowej mają na celu:

- rozwijanie sprawności psychofizycznej uczestników,
- doskonalenie naturalnych czynności ruchowych,
- kształtowanie odpowiedniej postawy,
- rozwijanie swobody i sprawności ruchowej – głównie manualnej,
- poprawę kondycji fizycznej
- zwiększenie sprawności ruchowej.

  
 

 

 

 

7. STOLARSKA

W ramach zajęć terapeutycznych w pracowni stolarskiej prowadzone są zajęcia kształcące i doskonalące umiejętności o charakterze stolarskim przy użyciu elektronarzędzi. Uczestnicy wykonują m. in. ramki na zdjęcia, półki, regały, oraz wiele prac naprawczo-konserwatorskich. Podczas zajęć uczestnicy samodzielnie organizują stanowiska pracy i nabywają wiedzę praktyczną z przestrzegania zasad BHP, utrzymywania porządku na stanowisku pracy oraz używania odzieży ochronnej. W pracowni podczas codziennych zajęć będzie przebywało nie więcej niż 5 uczestników.

6 1 2 3                             5 7 4